Thay vì mức tính toán ban đầu là 30%, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chỉ đề xuất tăng giá đất giai đoạn 2020-2024 lên bình quân 15%, tránh tác động lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Để xác định bảng giá đất mới, cơ quan khảo sát đã điều tra tại 584 phường, xã, thị trấn (386 xã, 177 phường và 21 thị trấn) thuộc địa bàn 30 quận/huyện/thị xã.

Hiện nay, mức giá chuyển nhượng đất ở thực tế trên thị trường tại các quận nội thành Hà Nội dao động từ 10 đến 500 triệu đồng/m2, tại các huyện dao động từ 1,2 triệu đến 70 triệu đồng/m2.

Như vậy, giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường cao hơn giá cùng vị trí quy định tại bảng giá đất của UBND TP. Đây là lý do UBND TP thống nhất đề xuất HĐND xem xét mức tăng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 bình quân 15% để đảm bảo sự cân đối về giá đất cân đối giá giữa các vùng và tiếp cận dần tới giá thị trường.

UBND TP Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh tăng giá đất ở sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá đến một số loại thuế phí như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tăng số thu từ tiền sử dụng đất đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tăng nguồn thu từ thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ về đất; giá bồi thường đất tăng cho các hộ nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;…

Ví dụ: 

Đối với khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, khoản thuế này được thu từ các hộ gia đình, cá nhân năm 2019 vào khoảng 369 tỉ đồng.

Với mức tăng khoảng 15% (khoảng 57 tỉ đồng) phân bổ trên 1,3 triệu hộ dân thủ đô phải nộp thuế, mỗi năm một hộ dân sẽ phải đóng thêm gần 45.000 đồng.

Ngoài ra, việc điều chỉnh bảng giá đất này có thể tác động gián tiếp đến thị trường bất động sản trong những năm tới đây. Tuy nhiên, theo Ông Đặng Văn Quang – Giám đốc Công ty Jones Lang LaSalle Việt Nam (công ty chuyên nghiên cứu khảo sát thị trường bất động sản) cho biết: “Việc thay đổi khung giá đất chỉ là một trong những yếu tố góp phần đẩy giá bất động sản. Và nếu giá có tăng thì thực chất do yếu tố tâm lý là chủ yếu chứ không phải do điều chỉnh giá đất”. Tức là, với sự điều chỉnh này, giá bất động sản nhiều nơi sẽ tăng, song mức tăng này chia đều cho toàn bộ dự án nên chi phí tăng sẽ không hề lớn.